Samen nadenken over de toekomst:
van school naar werk

Hoe denkt deze digitale generatie, die veel anders gaat doen, over leren, (net)werken en de wereld? Generatie Z komt nu op de arbeidsmarkt. Bent u er klaar voor?

Een goede samenwerking van scholen met het lokale bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen in de regio wordt nog belangrijker voor het gezamenlijk realiseren van:

  • een leer- en werkomgeving waarin jongeren leren "vaardig, aardig en waardig" te zijn;
  • een goede aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk;
  • een levensechte leeromgeving voor onze jongeren;
  • een toekomstbestendig MBO in Barneveld, samen met MBO Amersfoort en ROC A12.
  •  

Samen met ondernemers, medewerkers in de zorg, stagebegeleiders, collega's, enz. gingen wij de kansen verkennen tijdens de 2e informatieve en interactieve bijeenkomst: "Samen broeden, gewoon een…eitje!

Lees hieronder de resutaten van deze nuttige middag/avond: