Te laat komen

Een leerling is verplicht elke les op tijd te zijn. Voor een leerling die de meerdere keren te laat komt, geldt het “te laat” protocol.

Het "te laat" protocol in het kort:

  1. de schooldeuren gaan na de tweede bel, om 08.20 uur, voor 10 minuten dicht. Leerlingen die later komen moeten wachten tot 08.30 uur voordat zij naar hun thuisbasis kunnen gaan. Ook na pauzes worden leerlingen op tijd in de les verwacht;
  2. een leerling moet bij 3 keer te laat 1 blok van 80 minuten terugkomen. Hierover gaat een brief naar huis;
  3. een leerling moet bij 6 keer te laat opnieuw 1 blok van 80 minuten terugkomen. De mentor neemt telefonisch contact op met ouders/verzorgers;
  4. een leerling wordt bij 7 keer te laat opgeroepen voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar van de gemeente Barneveld; ook hierover worden ouders via een brief geïnformeerd;
  5. bij 9x te laat moet de leerling 1 blok van 80 minuten terugkomen (idem bij 12x, 15x enz);
  6. bij 10x te laat wordt Leerplicht ingeschakeld via een melding bij het Verzuimloket. Ouders/verzorgers en leerling worden door middel van een brief van Leerplicht uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis.