Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Onderwijs in de KBL

De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn, maar die de leerstof meer zelfstandig kunnen verwerken en in grotere hoeveelheden krijgen aangeboden. Meer tekst, minder uitleg en meer leerstof. In een kaderklas zitten ongeveer 22 leerlingen.
In klas 2 krijgen kaderleerlingen ook Duits aangeboden.

Hoe ziet een KBL-dag eruit?

In leerjaar 1 volg je als Kader-leerling per week 27 lessen van een uur. In leerjaar 2 volg je 26 lessen van een uur. Het aantal uren dat per week wordt aangeboden, verschilt per vak. Die verdeling ziet er alsvolgt uit:

VakUren per week in leerjaar 1Uren per week in leerjaar 2
Nederlands33
Engels32
Duits02
wiskunde (incl. rekenen)33
godsdienst11
beeldende vorming32
techniek11
lichamelijke opvoeding (gym)32
economie10
aardrijkskunde / geschiedenis22
biologie / verzorging22
natuur- en scheikunde11
PPO (praktische profiel oriëntatie)23
begeleidingsuur (met de mentor)22

 

 

 

 

 

 

 

 

Profielen

Op De Meerwaarde kun je kiezen uit wel zes verschillende beroepsgerichte profielen. Je kunt dus zes verschillende routes doorlopen.

In de eerste klas ga je ontdekken welk profiel het best bij jou past. Je gaat dan een paar lessen per week kennismaken met de verschillende profielen. In de praktische lessen daar ga je ontdekken welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor dat profiel. Dat noemen we Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Samen met je ouders en je mentor ga je dan een eerste keuze maken.

In de tweede klas krijg je al een paar uur per week praktische lessen in het gekozen profiel. Je gaat dus dan al starten in het profiel waar je examen in gaat doen. Eventueel kan je in klas 2 je keus nog wijzigen.

In principe zit je in de eerste twee jaren op De Meerwaarde in dezelfde klas met dezelfde leerlingen. In klas 3 en 4 ga je in een nieuwe klas binnen je profiel aan de slag richting je examen. 

Dit zijn de zes routes op De Meerwaarde:

Vervolgopleiding

Met een diploma Kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar mbo-opleiding op niveau 3 of 4.