Leesplein

Op De Meerwaarde wordt veel aandacht besteed aan lezen. Lezen is goed voor het vergroten van de woordenschat, want wie meer leest wordt beter in taal: meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven! Lezen is ook belangrijk voor de toekomst; bij het doen van een vervolgopleiding, bij het vinden van een baan. 
Daarom is er op school ook een bibliotheek aanwezig: het Leesplein. Het biedt leerlingen op een laagdrempelige manier boeken te lenen voor zowel op school als thuis.
Het Leesplein bevindt zich op de begane grond achter de receptie bij de hoofdingang. Deze is toegankelijk voor alle leerlingen van zowel VMBO als PRO.
Tijdens de openingstijden zijn de leerlingen hier van harte welkom om een boek uit te zoeken. De mediathecaris of andere medewerker is aanwezig om de leerling te helpen.

Openingstijden

maandag8.30 - 16.00 uur
dinsdag8.30 - 16.00 uur
woensdag8.30 - 16.00 uur
donderdag8.30 - 16.00 uur
vrijdag8.30 - 13.00 uur

Boeken inleveren kan altijd in een speciale boekenkar die naast de ingang staat.

Leesbevordering

Dat we als school lezen belangrijk vinden zie je terug in activiteiten die de leesbevordering vergroten. Er zijn vaste momenten voor klassikaal vrij lezen: de leerling leest een boek naar keuze. De regel hierbij is dat de leerling altijd een leesboek bij zich heeft.  
In de nieuwsbrief MEERweten wordt regelmatig een boekenpraat geplaatst; hierin staat een recensie van een boek om leerlingen enthousiast te maken voor het lezen ervan. Tegelijkertijd wordt ook in de klas d.m.v. een boekposter promotie voor het boek gemaakt. 
Ook de voorleeswedstrijd in de brugklas en het uitnodigen van een schrijver in de klas zijn activiteiten die gehouden worden op het gebied van leesbevordering. 

Collectie boeken

In de collectie hebben we Nederlandse -, Engelse – en Duitse leesboeken op verschillende niveaus, informatieboeken, stripboeken en Makkelijk Lezen (ML) boeken. ML-boeken zijn speciaal geschikt voor leerlingen die dyslexie hebben. Deze boeken zijn technisch makkelijker te lezen, hebben een duidelijk lettertype, meer wit tussen de letters en regels, en de zinnen zijn korter. Leerlingen met dyslexie zijn niet verplicht deze boeken te lezen, maar het is wel een aanrader. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van Passend Lezen: dit is een service van de bibliotheek waar ruim 75.000 gesproken boeken in staan. Zie voor meer informatie: folder Passend Lezen

De boeken staan in de kasten op thema, volgens het concept 4you! Dit is speciaal ontwikkeld voor het VMBO, zodat leerlingen wat gemakkelijker een boek vinden dat aansluit bij hun interesses. Leesplezier staat bij ons voorop, want een boek dat over een onderwerp gaat dat je aanspreekt lees je makkelijker uit. We helpen de leerlingen graag bij het vinden van het juiste boek. 
Dit zijn de thema’s: 

Boeken lenen

We maken gebruik van het software programma Aura. Voor het lenen van een boek hebben leerlingen de app ‘Aura Library’ nodig:  
Deze app is gratis te downloaden in de App-store of Google-play.
In de brugklas krijgen leerlingen uitleg over het gebruik van de app en het Leesplein. 
 
Met de Aura Library app hebben leerlingen altijd en overal toegang tot de bibliotheek vanaf hun smartphone en/of tablet. Met de app kun je o.a.:
  • zien welke boeken je hebt geleend, en wat de inleverdatum is;
  • de geleende boeken verlengen;
  • zoeken in de catalogus (ook in die van de openbare bibliotheek Barneveld);
  • een boek reserveren en zien of het gereserveerde boek al binnen is;
  • pushberichten ontvangen die melden dat een geleend boek bijna ingeleverd moet worden. 
De uitleentermijn van een boek is 4 weken. Is een boek langer nodig, dan kan er nog 2x verlengd worden (tenzij het boek door iemand anders gereserveerd is, dan kan het boek niet meer verlengd worden). Verlengen kunnen leerlingen zelf doen in de app of door in te loggen op ‘Mijn Auraspace’ op de website van het Leesplein. Voordeel is dat dit ook vanuit huis gedaan kan worden. 
Als het boek te laat ingeleverd wordt, kost dat €0,10 per boek per schooldag. Met uitzondering van de weekenden en vakanties. Het boetegeld dient contant op het Leesplein betaald te worden. Door pushberichten van de app aan te zetten, krijgt de leerling een seintje als het boek ingeleverd moet worden. Ook wordt er naar de schoolmail van de leerlingen 2 dagen van te voren een herinneringsbericht gestuurd. Zodoende wordt de leerling gestimuleerd het boek op tijd weer in te leveren of kan hij/zij het boek verlengen. 

Website Leesplein

We hebben een eigen website waarop handige tips en allerlei informatie over lezen staat, er kan gezocht worden in de catalogus, je kunt er inloggen in ‘Mijn Auraspace’ (voor je uitleengegevens). Zie hier voor de website: https://demeerwaarde.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Vragen of onduidelijkheden? 

Stuur een mailtje naar: leesplein@demeerwaarde.nl