Zorg en Welzijn (Z&W)

Zorg en Welzijn; iets voor jou?

'Zorg voor de ander, zorg voor elkaar, zorg voor jezelf'

Het profiel Zorg en Welzijn is voor leerlingen die het leuk vinden om met mensen om te gaan.
Geduld, luisteren, samenwerken, je handen uit de mouwen steken en doorzettingsvermogen zijn belangrijke vaardigheden die verder ontwikkeld worden bij het profiel Zorg en Welzijn.
Leerlingen krijgen les in verschillende werkvelden zoals: kinderopvang, ouderen in de thuiszorg, zorghotel, leefstijlcentrum, mensen met een beperking en gezinnen. Naast het profielvak heb je keuzevakken. Je kan kiezen uit de volgende richtingen: uiterlijke verzorging, gezonde leefstijl, zorg & welzijn of sport & bewegen.

 

Profielmodules en keuzevakken

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

Verplichte en profielgebonden examenvakken

Naast de voor alle leerlingen verplichte examenvakken (Nederlands, Engels, LO, KV1, maatschappijleer 1, Godsdienst en rekenen) kent het profiel Zorg en Welzijn (Z&W) de volgende profielgebonden examenvakken:

 • biologie;
 • wiskunde óf maatschappijkunde.

Profielmodules en keuzevakken

In de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg volgen de leerlingen vier verplichte profielmodules en vier keuzevakken.

Profielmodules:

 • Mens en gezondheid;
 • Mens en omgeving;
 • Mens en activiteit;
 • Mens en zorg.

Keuzevakken:

Naast deze vier profielmodules volgen de leerlingen verdiepende en verbredende keuzevakken. Dit gebeurt in de vorm van arrangementen, waarbij een aantal keuzevakken als pakket wordt aangeboden.
In het begin van leerjaar 3 kiezen de leerlingen een arrangement voor leerjaar 3 en 4. 

 

Arrangement Uiterlijke verzorging (te kiezen voor leerjaar 3 en 4):

 • Haarverzorging;
 • Huidverzorging.

Arrangement Gezonde leefstijl  (te kiezen voor leerjaar 3 en 4):

 • De keuken;
 • Voerding en beweging.

Arrangement Zorg en Welzijn  (te kiezen voor leerjaar 3):

 • Welzijn kind en jongere;
 • Welzijn volwassen en ouderen.

Arrangement Sport en bewegen  (te kiezen voor leerjaar 4):

 • Voorkomen van ongevallen en EHBO;
 • Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten.

Gemengde leerweg

Verplichte en profielgebonden examenvakken

Naast de voor alle leerlingen verplichte vakken (Nederlands, Engels, LO, CKV, maatschappijleer 1 en rekenen) kent het profiel Zorg en Welzijn de volgende profielgebonden examenvakken:

 • biologie;
 • wiskunde;
 • aardrijkskunde óf geschiedenis;
 • handvaardigheid
  óf tekenen
  óf nask 2
  óf LO2.

Profielmodules en keuzevakken

In de Gemengde leerweg volgen de leerlingen twee profielmodules, 1 verplicht keuzevak en een zelfgekozen keuzevak.

Profielmodules:

 • Mens en activiteit;
 • Mens en zorg.

Keuzevakken:
In leerjaar 3 volgt elke leerling verplicht het keuzevak Mens en gezondheid.

Naast deze twee profielmodules en het verplichte keuzevak mogen de leerlingen in leerjaar 4 kiezen uit de volgende verdiepende en verbredende keuzevakken:

 • kennismaken met uiterlijke verzorging;
 • ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten;
 • voorkomen van ongevallen en EHBO.

Vervolgopleiding

Met een diploma VMBO Zorg en Welzijn hebben leerlingen toegang tot alle opleidingen Zorg en Welzijn op het MBO en zijn leerling goed voorbereid op de vervolgopleidingen die te maken hebben met welzijn, uiterlijke verzorging, horeca, facilitaire dienstverlening, zorg, toerisme en sport.

In samenwerking met MBO Amersfoort en ROC A12 biedt MBO locatie De Meerwaarde diverse vervolgopleidingen op MBO-niveau aan.  Klik hier voor meer informatie over MBO locatie De Meerwaarde.