Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn de statuten, het bestuursstatuut en diverse regelingen/reglementen te vinden.
Klik op de gewenste onderstaande link om het betreffende document te openen.

Statuten De Meerwaarde
Bestuursstatuut De Meerwaarde
Reglement Auditcommissie 
Reglement Remuneratiecommissie