Talenttijd

Wat is Talenttijd?

Talentti jd is een vrij onderdeel binnen het curriculum van klas 1 en 2 in het VMBO bij De Meerwaarde. Het doel van talentti jd is om leerlingen hun talenten en kwaliteiten te laten inzett en, ontdekken en verbreden. Een lesblok per week (80 minuten) kiest de leerling zelf wat hij/zij wil doen. Een schooljaar is verdeeld in 4 perioden talenttijd van ongeveer 9 weken. Leerlingen draaien dus 9 weken achter elkaar mee bij de activiteit van hun keuze.
Om dit in goede banen te leiden is er een breed activiteitenaanbod samengesteld voor de leerling, waarin we uit zoveel mogelijk sectoren activiteiten aanbieden. Aan het begin van iedere periode kiezen de leerlingen een acti viteit, waar zij hun talenten en kwaliteiten gaan inzetten, ontdekken en verbreden.

Soort activiteiten

Op dit moment hebben we een divers aanbod aan activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten als techniek op school, creatief, activiteiten
met ouderen bij Verpleeghuis Norschoten, sport & bewegen en groen.

Frequentie / tijdsbelasting

Talentti jd is een vast moment in het rooster van de leerlingen uit klas 1 en 2. Ieder team (1/2 Basis, 1/2 Kader en 1/2 GT) heeft zijn eigen blok op de dinsdag of woensdag. In totaal vindt talenttijd dus plaats op 5 blokken per week.

Groepsomvang

Het aantal leerlingen per groep wisselt sterk. We houden rekening met de wensen van een instelling, bedrijf of ons interne aanbod. Het doel is dat we een erg divers aanbod aan activiteiten creëren, zodat leerlingen daadwerkelijk kunnen deelnemen aan een activiteit die past binnen hun interesses, kwaliteiten en talenten. Zo kunnen er 15 leerlingen deelnemen aan een interne activiteit, terwijl er bij een extern bedrijf/instelling 3 leerlingen meedraaien.

Voordelen van Talenttijd

Vanuit de coördinatie van Talenttijd zien wij veel mogelijkheden en voordelen voor zowel de leerling als bedrijven wanneer we een samenwerking aangaan. Wij zien veel mogelijkheden in het ontwikkelen en ontdekken van interesses bij leerlingen voor bepaalde sectoren en de mogelijkheid voor bedrijven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Wellicht dat uw toekomstige werknemer dan al bij uw bedrijf heeft meegelopen. We vragen een kleine investering in onze leerling, waarin u onze leerling kan enthousiasmeren en interesseren voor uw vak. En wellicht loopt uw nieuwe, enthousiaste toekomstige werknemer dan wel op jonge leeftijd in uw bedrijf.

Meer informatie

Voor meer informatie over Talenttijd of de samenwerkingsmogelijkheden voor uw bedrijf/instelling kunt u contact opnemen met Jeffrey van Oene (j.oene@demeerwaarde.nl), coördinator Talenttijd bij De Meerwaarde.