Geloof in elk Talent!

Wij willen iedere leerling (elk talent!) de kans bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 
De belangrijkste drijfveren om iets te willen leren zijn persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid. 
Wij bereiken dit door een praktische manier van leren en een passende begeleiding.

Talenttijd

Leerlingen krijgen op De Meerwaarde Talenttijd, een lesblok per week waarin zij hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Talenttijd is een standaard onderdeel van het lesprogramma het komt dus het hele jaar terug.

De Meerwaarde's Got Talent

Een keer per jaar organiseert De Meerwaarde een talentenjacht: De Meerwaarde's Got Talent. Leerlingen doen auditie voor deze talentenjacht en voeren hun act op uit op een podium voor een jury en een volle zaal in het Schaffelaartheater in Barneveld.

Klik hier voor meer informatie over Talenttijd en De Meerwaarde's Got Talent.