Kleine school  Mentor  Start  Meten is weten  Loopbaan  Meer nodig?

Kleine school

Bij ons op school word je in een klas geplaatst. Samen met nog een aantal andere klassen van hetzelfde niveau of dezelfde sector en samen met een vaste groep docenten vormen jullie een onderwijsteam.

Deze docenten geven jou les, helpen bij jouw schoolwerk en begeleiden je als het lastiger wordt. Elk onderwijsteam heeft zijn eigen plek in de school. Dus De Meerwaarde heeft een groot schoolgebouw, maar jij krijgt een plek in dit gebouw op een vaste plek.