Workshop: Levensecht leren

Workshopleider: Marc-Jan Trouwborst, Jeanet Vroom, Kees Vernooij en Bert Brand

In deze workshop stond de vraag centraal wat we met elkaar onder levensecht leren verstaan. Welke beelden hebben we daarbij? Wat zegt onderzoek hierover? En hoe bereiden we – als we die dingen weten – vervolgens met elkaar alle leerlingen zo goed mogelijk voor op hun werkzame leven in de toekomst?

In de workshop werden recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek op een toegankelijke manier gedeeld. Met een presentatie werd dat kort en goed toegelicht. Deze nieuwe inzichten gaven meteen aanleiding tot gesprek.

Vervolgens werd een drietal verschillende voorbeelden uit de huidige praktijk van het Praktijkonderwijs gegeven.

  • Het eerste voorbeeld was een project voor leerlingen dat momenteel loopt met Bakker Automotive in Barneveld:  samenwerking op oriëntatiebasis.
  • Het tweede voorbeeld was een levensechte samenwerking met hoveniersbedrijf Vaarkamp. Dat betreft een samenwerking op projectbasis, waarbij Vaarkamp in de aanbesteding al de samenwerking met De Meerwaarde als toegevoegde maatschappelijke waarde vermeldt. Zo hebben leerlingen meegewerkt aan het openbaar groen op onder andere een begraafplaats in Putten en momenteel loopt er alweer een nieuwe aanvraag.
  • Als laatste variant werd de permanente samenwerking met Verpleeghuis Norschoten in Barneveld genoemd.

In de workshop waren mensen uit het bedrijfsleven (metaal en horeca), begeleid werken en het onderwijs (De Drieslag en De Meerwaarde) aanwezig. De groepsopdracht werd voortvarend en tamelijk intensief opgepakt. Wat was het resultaat?

De deelnemers gaven aan de ontwikkeling voor talent van vakmanschap en dat met de intrinsieke waarde van vakmanschap echt centraal te willen stellen. Er werd een uimodel getekend, waar talent inderdaad centraal stond, met daar omheen drie ringen:

  • de ring van PO, VO, MBO (ring 1), 
  • de ring van bedrijven en instellingen (ring 2) en
  • de ring van de bredere samenleving (ring 3) erom heen.

Aan de hand van dit uimodel werd gepleit voor meer doorlopende leerlijnen via levensechte projecten, het liefst structureel. Dat moet leiden tot langer lopende samenwerkingstrajecten voor leerlingen, in mogelijk gemengde groepen, waar samenwerking van de basisschool met PrO en VMBO en met instellingen en bedrijven kunnen worden gerealiseerd. Dat kan over techniek gaan, maar ook over andere vraagstukken, bijvoorbeeld uit de buurt of het bedrijven.

Alle deelnemers zijn reeds in separate samenwerkingstrajecten betrokken bij De Meerwaarde, maar gaven naar aanleiding van de workshop aan nog meer kansen te zien.