Workshop: Generatie Z inspireren in de beroepspraktijk

Workshopleiders: Annerie Schuurman, Jacobien van der Graaf, Gerry Brons

Twee vragen stonden centraal binnen deze workshop:

 1. Hoe kun je leerlingen inspireren voor je beroep?
 2. Wat kunnen leerlingen van jullie (het bedrijf) leren en andersom?

De uitkomst van de brainstormsessie was als volgt:

Belangrijk:

 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling/ruimte geven
 • Verantwoordelijkheid geven, authentieke opdrachten
 • Jongeren zelf verhalen laten delen
 • Goed luisteren naar wat ze te zeggen hebben
 • Flexibiliteit bieden.
 • Gastlessen geven

Iets minder belangrijk:

 • Ruimte en vrijheid bieden
 • Belonen d.m.v. vrije tijd
 • Ruimer denken
 • Inspireer de ander

Het was fijn om met elkaar kennis te maken, te horen hoe een ander het doet om tips uit te wisselen. De meerwaarde van samen. Het was tevens een mooie gelegenheid voor bedrijven om te laten zien wat zij doen en hoe ze leerlingen willen begeleiden naar toekomstige vakmensen.