Wie zoeken wij?
En is werken bij De Meerwaarde iets voor jou?

Christelijk

Op De Meerwaarde willen we dat jonge mensen tot hun recht komen en hun talent ontwikkelen. Dat betekent dat we leerlingen in een belangrijke fase van hun identiteitsvorming mogen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van wie ze zelf zijn in relatie tot anderen en de wereld om hen heen. Wij doen dat op De Meerwaarde vanuit de protestants-christelijke identiteit, waarbij geloof, hoop en liefde belangrijke richtinggevende waarden voor ons zijn.

Werken op De Meerwaarde betekent werken vanuit Christelijke waarden. Om een geloofwaardig beeld te laten zien willen we dat medewerkers zich in woord en daad bewust zijn van hun rol als identificatie- en voorbeeldfiguren voor de leerlingen. We vinden het dan ook belangrijk dat zij pedagogisch en didactisch in overeenstemming met de Bijbelse visie handelen.  Bij de wervings- en selectiegesprekken wordt, naast geschiktheid voor de functie, geselecteerd op medewerkers die passen bij de identiteit van de school.

Verbindend

We willen een leeromgeving creëren waarin sprake is van sámen talenten ontdekken en ontplooien. We hebben hierbij oog voor verschillen en bieden passende begeleiding. Vanuit het actief werken aan positieve relaties, tussen leerlingen onderling en tussen personeel en leerlingen, ontwikkelt het vertrouwen in elkaar en groeit het respect voor elkaar. Dit draagt bij aan het realiseren van verbinding en een veilige omgeving, zowel binnen als buiten de school.
We hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Samen, school en ouder(s)/verzorger(s), hebben we gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen.
We zijn een school in de Barneveldse samenleving en vinden het onderhouden van een goede relatie met de buurt belangrijk. Samen willen we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Verbindend is in de visie op onderwijs- en organisatieontwikkeling van De Meerwaarde een belangrijk begrip: intern uit zich dat in een open professionele cultuur waarbij samenwerking belangrijk is. Extern uit zich dat in de samenwerking met de stakeholders, zoals o.a. bedrijven en instellingen, van de school.

Levensecht

Wij geloven dat onze impact op het leren van leerlingen het grootst is wanneer hun leeromgeving zo ‘echt’ mogelijk is. Daarom willen we, naast de ‘werelden’ van henzelf en elkaar, ook de werelden van bedrijven en instellingen in de regio voor onze leerlingen meer toegankelijk maken, door middel van bijvoorbeeld stages, leerwerkplekken, bedrijfsbezoeken en (gast)lessen. Daarnaast creëren we leersituaties op school, waarin leerlingen kunnen werken aan levensechte opdrachten, om zo bij de leerlingen de motivatie om te leren te versterken. Naast werken aan vaardigheden willen we ook een oefenplaats en een leergemeenschap zijn voor de samenleving. Leerlingen ontdekken dat fouten maken mag en wat samenwerken betekent. Zo kunnen leerlingen bouwen aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Ook ontdekken zij, in een steeds bredere leeromgeving, het echte leven en wie ze zelf zijn en kunnen worden.

Wil jij ons helpen de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen?  Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie.