Schakelklas

De Schakelklas is een voorziening van het Samenwerkingsverband, welke bedoeld is voor leerlingen die een extra jaar nodig hebben om een goede overstap te maken naar het Voortgezet Onderwijs.

Als een leerling in groep 7 zit en minimaal 1x is blijven zitten op de basisschool of als hij/zij na groep 8 (terwijl hij/zij nog niet is blijven zitten) nog een extra jaar nodig heeft, komt een leerling mogelijk in aanmerking voor de schakelklas. Daarnaast is het belangrijk dat het IQ boven de 70 ligt en moet er ook groei zichtbaar zijn in het leerlingvolgsysteem. De leerling moet gemotiveerd zijn om door te willen groeien naar het VMBO en mag qua leerachterstanden niet onder de 20 DLE scoren (met uitzondering van spelling als er sprake is dyslexie of TOS of als er bij rekenen sprake is van dyscalculie). 
Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld sprake is van een sociaal-emotionele problematiek waardoor de overstap naar het VMBO nog te groot is. In de schakelklas krijgen deze leerlingen dan een jaar om te groeien en te rijpen. 
Plaatsing in de schakelklas gaat altijd via 'EBC toelating' en in overleg met de basisschool! Geef dit dus al vroegtijdig in het schooljaar aan, zodat zij kunnen meedenken.

Het is belangrijk om te realiseren dat in de Schakelklas leerlingen zitten met een eigen verhaal en eigen ontwikkeling. De reden dat zij toegelaten worden in de Schakelklas kan heel divers zijn.
In een klas zitten 12-14 leerlingen. 

Het doel van de schakelklas is om deze leerlingen in het schakeljaar helemaal klaar te maken voor de overstap naar het VMBO. Wanneer het uitstroomniveau praktijkonderwijs is, kan een leerling beter direct al in leerjaar 1 PrO instromen in plaats van in de schakelklas.

Hoelang duurt schakelklas?

De schakelklas is voor 1 jaar. Het is een jaar van rijpen en verder ontwikkelen om te kijken wat een leerling in zijn/haar mars heeft en welke uitstroom het beste bij hem/haar past. Voor sommige leerlingen is het een vervanging van groep 8 op de basisschool. Voor andere leerlingen is het een tussenjaar, omdat ze sociaal-emotioneel niet helemaal klaar zijn voor een goede overstap naar het reguliere VMBO. Groep 8 op de basisschool is echter een heel belangrijk jaar, zeker in de sociale vorming van de leerling. Daarom moet er dan ook echt een goede reden zijn om de schakelklas boven groep 8 te verkiezen, wanneer er vanuit groep 7 wordt ingestroomd.

Hoe ziet een lesweek eruit?  

Elke dag komen de leerlingen voor 4 lesblokken naar school (8.20-14.20 uur), soms lukt dat rooster technisch niet en kan het zijn dat je één dag met 3 en één met 5 lesblokken hebt.  We hebben om 11.00 een pauze van 20 minuten waarbij de leerlingen even lekker naar buiten kunnen of kunt relaxen in de aula. Bij de blokwissel wordt er steeds een korte pauze gehouden in de klas om even wat te drinken en een tussendoortje te nemen of om de lunch op te eten. Om 14.00 is er een grote pauze van 30 min. Daar zullen ze echter vaak geen gebruik van maken, omdat het streven is dat de lesdag dan afgelopen is en de leerlingen dus lekker naar huis kunnen.

Iedereen krijgt op school een kluisje waar de jas, telefoon en gymspullen in kunnen worden opgeborgen. De schoolboeken liggen gewoon in de klas, dus die hoeven niet steeds mee naar huis genomen te worden. Voor de start van het schooljaar krijgen de leerlingen een lijstje met spullen die ze moeten kopen en meenemen naar school. 
 
In de schakelklas hebben de leerlingen de theorievakken zoveel mogelijk van hun eigen mentor. Eén van de theorielokalen is dan de vaste thuisbasis waar ze ongeveer 11 blokken theorieles krijgen. Voor de algemeen vormende vakken gebruiken we het programma Snappet en werkt iedereen op zijn/haar eigen leerniveau. De vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en leefstijl (sociale vorming) worden klassikaal gedaan uit een methode. We doen het schoolwerk zoveel mogelijk op school, voor toetsen krijgen de leerlingen leerwerk mee naar huis. 
Naast de theorie zijn er ook praktijkvakken, zoals sport, techniek, groen, horeca en CKV. Deze vakken worden gegeven door een vakdocent en vinden plaats in een praktijklokaal. 

Extra begeleiding 

Begeleiding wordt door de docent gegeven met extra instructie, coaching, mentorgesprekken, klasgesprekken e.d. Als er een specifieke hulpvraag ligt of er is meer ondersteuning nodig qua onderwijsbehoefte dan kan de hulp van schoolmaatschappelijk werk, ambulant begeleider, orthopedagoog of onderwijsassistent ingezet worden. 

Uitstroommogelijkheden

In maart geeft de mentor een advies vervolgonderwijs, welke vervolgstap maken de leerlingen na de zomer? Het advies is gebaseerd op toetsresultaten, observaties en in een enkel geval op aanvullend onderzoek. Uitstroom mogelijkheden zijn:

  • Praktijkonderwijs
  • VMBO-basis
  • VMBO-kader
  • VMBO-GT
  • VSO (als het leren wel lukt, maar de leerling heeft baat bij rust/structuur/kleine klassen)

Als leerlingen het advies VMBO krijgen, starten zij in het nieuwe schooljaar in klas 1. Als leerlingen toch de overstap naar Praktijkonderwijs maken, mogen zij direct naar klas 2. In beide gevallen hebben ze na de schakelklas nog 4 jaar les op De Meerwaarde.