Laatste update: donderdag 26 maart - 21.00 uur

Coronavirus: nieuwe ontwikkelingen

Op zondag 15 maart jl. heeft het kabinet besloten om alle scholen te sluiten. Dit houdt in dat leerlingen vanaf maandag 16 maart tot en met – in ieder geval - 6 april geen lessen meer kunnen volgen op De Meerwaarde zoals ze gewend zijn. We zijn overgegaan naar afstandsonderwijs.

Hieronder geven we antwoord op veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de mentor.

Veel voorkomende vragen


Is er les op De Meerwaarde?
Nee. Er is geen les op De Meerwaarde.
Alleen voor leerlingen die niet alleen thuis kunnen zijn, waarvoor geen andere opvang geregeld kan worden en waarvan ouders werkzaam zijn in het vitale proces is er opvang. Uiteraard zijn deze leerlingen alleen welkom als ze volledig gezond zijn (geen keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts). Als uw kind last heeft van niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, verhoging of koorts mag uw kind niet naar school. Uw kind moet dus ook bij lichte verkoudheidsklachten thuisblijven.

Hoe ziet dat afstandsonderwijs er precies uit?
Alle informatie over wat uw kind moet doen, is te vinden op de ELO (It’s Learning). Daar is per groep een pagina aangemaakt waar alle informatie voor uw kind komt te staan.
Meer informatie over hoe de ELO werkt, is te vinden in het MEERweten van 17 maart jl. 

Gaan de examens door?
Op 24 maart hebben we besloten om de school te sluiten en het PTA aan te passen. Alle toetsen en examens die de komende weken in aangepaste vorm in school plaats zouden vinden, gaan nu niet door. Op 25 maart maakte de minister van onderwijs bekend dat het Centraal Examen komt te vervallen, zodat scholen tot begin juni de tijd kunnen nemen om de Schoolexamens zo goed mogelijk af te ronden. Een leerling kan nu op basis van de schoolexamenresultaten een diploma halen. Vanwege die extra tijd kan het SchoolExamen meer gespreid worden. We gaan op De Meerwaarde ons uiterste best doen om rekening houdend met de huidige omstandigheden toch te zorgen voor een goede afsluiting en examinering. Het schoolexamen willen we zoveel als mogelijk op afstand of met aanvullende opdrachten vormgeven. We nemen gezien de nieuwe ontwikkelingen even de tijd om uit te zoeken wat daar voor nodig is en hoe dat het beste kan. We nemen die tijd ook omdat we rekening willen houden met de zak- en slaagregeling van het ministerie van onderwijs, die nog moet worden aangepast aan de nieuwe situatie zonder Centraal Examen.

Zodra hierover meer bekend is zullen we de betrokken leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover uiteraard informeren.

Gaan de stages gewoon door?

De maatregelen die de minister voor Onderwijs op dinsdag 24 maart heeft afgekondigd voor het onderwijs, hebben ook consequenties voor de huidige en/of aankomende stage van de leerlingen.
Wat betreft de stages op De Meerwaarde hebben we besloten dat we het advies van het RIVM volgens en dat advies luidt:

Stages in het voortgezet onderwijs zijn niet verplicht. Bij de vrijwillige stages geldt het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het advies is dan ook dringend om deze stages niet door te laten gaan. 

De stagebedrijven zijn ondertussen op de hoogte gebracht door de stagecoördinatoren van de verschillende afdelingen.

Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs die een leerwerktraject/duaal contract hebben/volgen geldt een uitzondering. Hiervoor wordt individueel gekeken naar de mogelijkheden.

We kunnen ons voorstellen dat dit een teleurstellend besluit is voor veel leerlingen.

Voor de ontstane niet ingevulde stagedagen worden in de ELO vervangende opdrachten voor de verschillende vakken geplaatst, zodat de leerlingen wel aan de slag kunnen gaan met hun schoolwerk. 

Gaat de excursie van klas 3 eind mei door?
We hebben nu maatregelen voor de periode tot 6 april in beeld gebracht. Over de excursie van klas 3 in de maand mei kunnen we op dit moment nog geen uitspraak doen. We hebben de informatieavond uitgesteld. We komen zeker met nadere informatie voor de meivakantie.
 

Hoe ga ik als ouder om met de nieuwe thuissituatie?
Voor iedereen is deze situatie nieuw en dat vraagt om een nieuwe afstemming. Een nieuw dagritme, en het bijstellen van verwachtingen.
Klik hier voor tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie.

Wat kan ik als leerling doen als  thuis de spanningen oplopen?
Wat gaan de gevolgen van het coronavirus precies zijn? Hoe lang gaat het duren? Het is onzeker. Kinderen en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Zeker zonder afleiding door bijvoorbeeld sport en sociale activiteiten.
Zorg goed voor jezelf. Houd een dagritme aan, nu je niet naar school gaat. Sta op tijd op en plan tijd in voor studie en ontspanning. En praat er met iemand over als het thuis niet zo fijn gaat. wil je meer informatie bespreek dat met je mentor of klik hier.

 

Laatste informatie in onze nieuwsbrief

Lees hier de laatste info in onze nieuwsbrief MEERweten


Afstandsleren

Klik hieronder voor meer informatie over: