De Meerwaarde gaat uitbreiden

De Meerwaarde gaat uitbreiden, maar hoe en wanneer? Lees hier meer over onze plannen en bekijk hoe het er uit gaat zien.

laatste update: 2 maart 2021

We zijn weer een grote stap verder in ons huisvestingsproject! De afgelopen maanden stonden in het teken van de aanbesteding. Op maandag 15 februari 2021 zijn, als afronding van de aanbestedingsprocedure, de aannemingsovereenkomsten getekend.
 
Het project zal uitgevoerd worden door:
 
  • Bouwbedrijf Driesten Harskamp voor het bouwkundige deel;
en
  • Leertouwer in combinatie met BAM bouw en techniek voor het installatie deel.
 
We zijn blij met de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure. Nu kan de realisatie van deze toekomstgerichte nieuw- en verbouw aan De Meerwaarde met veel lokale betrokkenheid en kwaliteit gerealiseerd worden!
 
Bij de ondertekening waren de volgende mensen aanwezig. Gerrit de Bruin en Anne van Driesten namens Driesten Harskamp. Jan Schreuder en René van der Boon namens Leertouwer en Alex van Hulst namens BAM. Leertouwer en BAM zijn natuurlijk geen onbekenden voor ons, zij doen al jaren het installatieonderhoud aan onze gebouwen. Bij de ondertekening was ook Wim van Donselaar uit Voorthuizen aanwezig. Hij zal het bouwtoezicht en de directievoering tijdens het bouwproject uitvoeren. Namens ICS Adviseurs waren Hans Voorberg en Ruben Messak aanwezig. De ondertekening van de aannemingsovereenkomst werd namens De Meerwaarde gedaan door Bert Brand.
 
 
Met de ondertekening van de contracten is het startpunt gemarkeerd voor de uitvoeringsfase van het project. De aannemers gaan vanaf nu de bouwvoorbereidingen treffen, planningen uitwerken, uitvoeringstekeningen maken, materialen bestellen, etc. Dit alles in aanloop naar de daadwerkelijk start van de bouw. 

Even opfrissen: hoe zijn we begonnen?

In het schooljaar 2019/2020 hebben we in verschillende fases gewerkt aan de ontwikkeling van onze uitbreidingen. We zijn vanaf het programma van eisen in 2019, via het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp beland in de aanbestedingsfase. 
Binnen de uitbreidingsplannen zijn er 4 trajecten te onderscheiden waar we aan werken, te weten:
  • Een nieuwe ‘techniekhal’ in het verlengde van ons hoofdgebouw;
  • Een uitbreiding op de binnenplaats van ons hoofdgebouw, de zogenaamde ‘huiskamer’. Hierin zal ons EBC (Expertise- en BegeleidingsCentrum) worden gevestigd;
  • Interne wijzigingen in het hoofdgebouw om aan te sluiten bij onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot de leerroutes;
  • Aanpassingen aan het omliggende terrein om aan te sluiten bij de nieuwe gebouwen en het verwijderen van de tijdelijke huisvesting in 2022.

Bekijk hier de virtuele rondleiding:

Eerdere berichtgeving

In november 2019 berichtten we over onze huisvestingsplannen in de Barneveldse krant:

 

Bron: Barneveldse krant d.d. 25-11-2019