Gezonde school

Het zal elke bezoeker van De Meerwaarde opvallen. We hebben naast een schitterend schoolgebouw ook een prachtige sporthal die erom vraagt intensief gebruikt te worden. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van ons aanbod om de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren.
Vanuit het leergebied sport en bewegen kwam het idee om die gezonde ontwikkeling nog iets meer te onderstrepen door ons te profileren als Gezonde School het vignet “Gezonde School” aan te vragen. De ’Gezonde School-aanpak’ is een praktische aanpak om de school te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. (zie ook de website: www.gezondeschool.nl).

De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat we als school al doen. Een paar voorbeelden:
We doen mee aan verschillende toernooien waarvoor op school getraind wordt. De 4e klassers krijgen nu de helft van de tijd sportlessen buiten de school zoals bij tennisvereniging LTC, Basic Fit en Sportclub Do-it, en we gaan dit jaar een blok mountainbiken. Zo maken de leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende sporten.

Naast de aandacht voor sport en bewegen zijn er op school ook activiteiten op het gebied van ‘Welbevinden en sociale veiligheid’, zoals extra aandacht voor kwetsbare leerlingen, een anti pest protocol, preventieprojecten over alcohol en roken en sociale weerbaarheidsprogramma’s. Om de drie à vier weken is er een intern zorgoverleg met een teamleider en de ondersteuningscoördinator. In dit overleg worden problemen vroegtijdig gesignaleerd en besproken en kunnen we op tijd een plan maken.
Inmiddels hebben we de thema-certificaten binnen voor: ‘Bewegen en Sport’ en ‘Welbevinden en “Sociale veiligheid”. En omdat één thema-certificaat al voldoende is heeft De Meerwaarde het vignet “Gezonde School” ontvangen. We zijn er erg blij mee. Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan en zich op één of meer thema’s richten. De Meerwaarde mag zich een gezonde school noemen!

Met 2 thema-certificaten zouden we dubbel tevreden achterover kunnen leunen, maar die instelling kennen we niet op De Meerwaarde, wij willen meer bereiken. Thema’s waar we momenteel een ontwikkeling in doormaken zijn ‘Voeding’; ‘en ‘Roken en alcohol’.
Een relatief nieuw deelthema is: “Milieu en natuur”. Dit thema sluit mooi aan bij de aandacht die we aan duurzaamheid op De Meerwaarde besteden, al vanaf de bouw van onze nieuwe school. Duurzaamheid is hier een voortgaand proces, met als meest recente ontwikkelingen:

  • Een onderzoek naar het elektriciteitsverbruik door meting van de regelkasten.

  • Het realiseren van een duurzaamheidsstation voor onderwijsdoeleinden binnen het team PIE.

De losse thema’s van de Gezonde School passen in het gewaagde doel waar we als De Meerwaarde naar streven: ‘Samen meer bereiken dan mogelijk lijkt’ met als derde subdoel: ‘We willen bereiken dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen en actieve burgers’.